Group 2Created with Sketch.

תחומי עיסוק

תאונות עבודה

כאשר אדם נפגע במהלך עבודתו או בדרך אליה וממנה הדבר מוגדר כתאונת עבודה. חשוב לדעת כי יש להוכיח קשר ישיר בין פעולה שהתבצעה במקום העבודה למקרה. פגיעה זו יכולה לזכות את העובד בפיצויים כמו: דמי פגיעה, קצבת נכות ו/או מענק נכות בהתאם לנזק שנגרם לו כתוצאה ממנה.

בנוסף, ניתן גם לתבוע ביטוחים פרטיים בגין התאונה ולקבל החזר הוצאות ומימון של טיפולים שונים. פיצויים אלה אינם מתקבלים באופן אוטומטי ויש לצלוח מספר משוכות בירוקרטיות וועדות רפואיות כדי לקבל את הפיצוי המקסימלי.

באמצעות עו"ד המתמחה בתביעות מול הביטוח הלאומי, ניתן למצות באופן מלא את הזכויות המגיעות לעובד שנפגע, לאחר הערכה של השפעת הפגיעה על יכולת השתכרותו של העובד בהווה ועתיד והסבל הנגרם לו. 

על מנת לקבל פיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו עקב פגיעה בעבודה ניתן להגיש תביעה לשני גורמים:

1 – המוסד לביטוח לאומי: שם יש להוכיח שהתאונה הינה "תאונה בעבודה" כמשמעה בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשל"ה – 1995,  אז זכאי הנפגע לתשלום "דמי פגיעה" עד 90 יום ממועד התאונה ולאחר מכן זכאי הנפגע לעמוד בפני ועדה רפואית לקביעת נכות זמנית ונכות קבועה בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה.

2 – חברת הביטוח: שם יש להוכיח שהתאונה שאירעה לעובד אשר נפגע תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעבידו, ארעה עקב רשלנות המעביד או אם הפר חובה חקוקה. היינו אם התאונה אירעה כתוצאה ממפגע שלא הוסר, מכך שנתנו לעובד להרים משקל רב ממה שמותר על פי חוק וכו'.

כאשר מגישים לבית המשפט תביעה נזיקית בגין נזקי גוף שנגרמו לנפגע במסגרת העבודה, יש לצרף חוות דעת פרטית הקובעת את אחוזי הנכות של הנפגע כתוצאה מהתאונה ותומכת את טענות התביעה. משרדנו עובד עם מיטב המומחים הרפואיים בארץ אשר בודקים את לקוחותינו ועורכים להם חוות דעת רפואית לצורכי תביעה משפטית.

על מנת לקבל פיצוי מקסימאלי, חובה להתייעץ עם עורך דין מיומן בדיני הנזיקין בטרם הגשת התביעה נגד המעביד.

כיצד נוכל לעזור?

אנחנו דוגלים באנושיות, מקצועיות ובמתן יחס אישי לאורך כל התהליך, עד להשגת פיצוי כספי מירבי ללקוחותינו.