Group 4Created with Sketch.

תחומי עיסוק

תביעות רכוש

פעמים רבות רכוש של אדם נפגע על־ידי פעולה שביצע אדם אחר, כמו: תאונה, שרפה, הצפה וכדומה. רכוש זה יכול להיות נכס נדל"ני, רכב או דבר ערך אחר. תביעות נזקי רכוש מוגשות כנגד המזיק שגרם לנזק וכן לחברת הביטוח שלו , ככל שישנה. 

כאשר מגישים תביעת רכוש יש להוסיף דו"ח שמאי הכולל הן את הנזקים הישירים לרכוש התובע ואת הנזקים העקיפים. 

חשוב להיוועץ בעו"ד הבקיא הן בדיני הנזיקין והן בדיני הביטוח ויכול להציג את נתוני המקרה , להעריך את הנזק שנגרם כמו גם את סיכויי התביעה עצמה.

כיצד נוכל לעזור?

אנחנו דוגלים באנושיות, מקצועיות ובמתן יחס אישי לאורך כל התהליך, עד להשגת פיצוי כספי מירבי ללקוחותינו.