GroupCreated with Sketch.

תחומי עיסוק

ביטוחים פרטיים

תביעות כנגד ביטוח תאונות אישיות מאפשרות לקבל פיצוי בגין מקרי הביטוח המופיעים בפוליסה. פעמים רבות מימוש הזכויות דורש הצגת מסמכים נכונים המאמתים את טענות המבוטח והתנהלות בהליך מורכב מול החברה, העשוי להגיע גם לכותלי בית־המשפט. כבר לאחר שמקרה הביטוח התרחש חשוב לבצע תיעוד מדוקדק של פרטי המקרה, איסוף עדויות מעוברי אורח (במקרה של תאונה או פציעה אחרת) וכן רישום של כל ההוצאות והטיפולים הרפואיים שנדרשו.

חשוב לדעת כי חברות הביטוח ינסו למזער את התשלום, עד לדחייה מוחלטת של התביעה. לכן, כדאי לפנות כבר בשלב מוקדם לסיועו של עו"ד בעל ניסיון בתביעות מול חברות הביטוח כדי למקסם את הפיצוי המתקבל בגין הפגיעה.

כיצד נוכל לעזור?

אנחנו דוגלים באנושיות, מקצועיות ובמתן יחס אישי לאורך כל התהליך, עד להשגת פיצוי כספי מירבי ללקוחותינו.