Group 7Created with Sketch.

תחומי עיסוק

רשלנות רפואית

כאשר אדם עובר טיפול רפואי שגרם לנזק ניתן לתבוע את הרופא ו/או המרכז הרפואי בגין רשלנות רפואית. חשוב לדעת כי תביעות אלה ניתנות להגשה עד שבע שנים מיום הפגיעה לכל היותר (למעט חריגים), ולכן לא כדאי להתמהמה. חישוב הנזק מתבצע בהתאם להשפעה של הפגיעות על איכות חייו של המטופל, טיפולים רפואיים שנגרמו עקב הנזק, אובדן יכולת השתכרות והוצאות נוספות.

חשוב לדעת כי לא רק האדם שנפגע יכול לתבוע נזקים. אם המקרה הוביל למוות, חלילה, שאריו של הנפטר כמו ילדים ובני זוג יכולים להגיש את התביעה אף הם. במקרה שהפגיעה אירעה למטופל קטין, הוריו יכולים להגיש את התביעה עבורו.

בתביעות אלה חשוב לאסוף תיעוד מדויק של הטיפול הרפואי והתוצאות שנגרמו. יהיה צורך להוכיח בבית־המשפט כי אכן נגרם נזק למטופל, וכי נזק זה לא היה מתרחש לולא בוצעה פעולה רשלנית על־ידי הצוות הרפואי. תביעה זו רצוי להגיש ע"י עו"ד המתמחה ברשלנות רפואית.

היינו במקרה שנרשמה להם תרופה לא נכונה או שאובחן משהו שלא נתנו לו את תשומת הלב הנדרשת וכתוצאה מכך נמנע מהמטופל טיפול שיכל היה להציל אותו או שבגין כך שלא קיבל את הטיפול המתבקש נגרם לו נזק בלתי הפיך, רשלנות בצילומים, ניתוחים, אבחון לקוי או אבחון מאוחר של מחלות, לידה והריון, ניתוחים קוסמטיים ועוד.

רשלנות רפואית הינה נגזרת של עוולת הרשלנות הכללית כמשמעה בפקודת הנזיקין, שעניינה מעשה או מחדל של רופא או מוסד רפואי במהלך טיפול רפואי או בקשר לטיפול רפואי.

בתביעת רשלנות רפואית חובה לצרף חוות דעת רפואית הקובעת את פרטי הרשלנות של הרופא המטפל ואת שיעור הנזק והנכות שנגרמה כתוצאה מרשלנות זו.

משרדנו  עובד עם מיטב המומחים הרפואיים בארץ, המסייעים בהכנת חוות דעת לצורך תביעה.

על מנת לקבל את מלוא הזכויות הרפואיות וכן את הפיצוי המקסימאלי במקרה של רשלנות רפואית, חובה להיוועץ עם עו"ד שמתמחה בתחום.

כיצד נוכל לעזור?

אנחנו דוגלים באנושיות, מקצועיות ובמתן יחס אישי לאורך כל התהליך, עד להשגת פיצוי כספי מירבי ללקוחותינו.