Group 3Created with Sketch.

תחומי עיסוק

ביטוח לאומי

הביטוח הלאומי מאגד תחתיו את תוכניות הביטוח לנפגעי עבודה ומבוטחים שלקו במחלות שונות. כך למשל, אדם אשר נפגע במהלך עבודתו יפנה לענף נפגעי עבודה בעוד שאדם שלו מחלה שאינה קשורה לעבודתו יפנה לנכות כללית. 

לכל ענף בביטוח הלאומי קריטריונים שונים לקבלת אחוזי נכות ומענק או קצבה חודשית. 

למרות שמדובר במוסד ציבורי, מרבית האנשים אינם מכירים את זכויותיהם על־פי חוק, ולכן אינם מצליחים למצותם באופן מלא בעת הגשת תביעה, משכך ישנה חשיבות רבה לליווי של עורך דין הבקיא בהתנהלות מול הביטוח הלאומי והוועדות הרפואיות השונות. 

עורך־הדין יכול לסייע בהכנה מול הוועדה הרפואית ובריכוז המסמכים הרפואיים הנדרשים למבוטח לקבלת הפיצוי המקסימלי. 

כיצד נוכל לעזור?

אנחנו דוגלים באנושיות, מקצועיות ובמתן יחס אישי לאורך כל התהליך, עד להשגת פיצוי כספי מירבי ללקוחותינו.