Group 6Created with Sketch.

תחומי עיסוק

תביעת רשלנות

כל נזק גוף אשר נגרם כתוצאה ממפגע או "דבר מסוכן" או חוסר זהירות כגון בור במדרכה, מנורה רופפת שנפלה על ראשו של מישהו, כלב שנשך ילד, סל שנפל על ילדים ששיחקו לידו, הבדלי גובה במדרכה שגרמו לנפילה, רטיבות ברצפת חדר האוכל במלון שגרמו לנפילה של אורח ועוד ועוד ועוד.

בתביעה יש להוכיח את אחריות הגורם הנתבע על כך שסטה מסטנדרט סביר והפר את חובת הזהירות שלו כלפי הנפגע. בנוסף ועל מנת להוכיח שאותה רשלנות גרמה לנזק של ממש, יש לצרף לכתב התביעה חוות דעת רפואית הקובעת את שיעור הנכות שנגרמה לנפגע כתוצאה מהתאונה, ככל שנגרמה.
 
ישנה חשיבות מכרעת לניהול תביעת נזיקין/רשלנות כבר מהרגע הראשון. לרוב חברות הביטוח עובדות בשיטת "מצליח" ונפגעים רבים מוותרים על זכויות רבות שהם אפילו לא יודעים שמגיע להם.

מתחילים בשליחת מכתב דרישה ראשוני וניהול משא ומתן מול הגוף שהתרשל ומול חברת הביטוח שלו וככל שהליך זה לא מניב את התוצאה הנדרשת ונמשך זמן רב מידי, מגישים תביעה לבית המשפט. 

"בדיקת "קייס" – האם מגיע לי פיצוי כספי"

צילום של המפגע
תיעוד רפואי
אחר

כיצד נוכל לעזור?

אנחנו דוגלים באנושיות, מקצועיות ובמתן יחס אישי לאורך כל התהליך, עד להשגת פיצוי כספי מירבי ללקוחותינו.