student-accident

תחומי עיסוק תאונות תלמידים כל תלמיד במדינת ישראל, לרבות ילדי הגנים הציבוריים, מבטוח בביטוח תאונות וזאת במסגרת חוק חינוך חובה. הביטוח תקף למשך כל שעות היום, גם שהתלמיד אינו במסגרת החינוכית וגם בזמן חופשות.  חשוב לדעת כי את הגשת התביעה יש לבצע מהר ככל האפשר לאחר התאונה כדי למצות באופן מלא את הזכויות וכי ההתיישנות […]

property

Group 4Created with Sketch. תחומי עיסוק תביעות רכוש פעמים רבות רכוש של אדם נפגע על־ידי פעולה שביצע אדם אחר, כמו: תאונה, שרפה, הצפה וכדומה. רכוש זה יכול להיות נכס נדל"ני, רכב או דבר ערך אחר. תביעות נזקי רכוש מוגשות כנגד המזיק שגרם לנזק וכן לחברת הביטוח שלו , ככל שישנה.  כאשר מגישים תביעת רכוש יש […]

private-insurance

GroupCreated with Sketch. תחומי עיסוק ביטוחים פרטיים תביעות כנגד ביטוח תאונות אישיות מאפשרות לקבל פיצוי בגין מקרי הביטוח המופיעים בפוליסה. פעמים רבות מימוש הזכויות דורש הצגת מסמכים נכונים המאמתים את טענות המבוטח והתנהלות בהליך מורכב מול החברה, העשוי להגיע גם לכותלי בית־המשפט. כבר לאחר שמקרה הביטוח התרחש חשוב לבצע תיעוד מדוקדק של פרטי המקרה, איסוף […]

lawsuit

Group 6Created with Sketch. תחומי עיסוק תביעת רשלנות כל נזק גוף אשר נגרם כתוצאה ממפגע או "דבר מסוכן" או חוסר זהירות כגון בור במדרכה, מנורה רופפת שנפלה על ראשו של מישהו, כלב שנשך ילד, סל שנפל על ילדים ששיחקו לידו, הבדלי גובה במדרכה שגרמו לנפילה, רטיבות ברצפת חדר האוכל במלון שגרמו לנפילה של אורח ועוד […]

medical

Group 7Created with Sketch. תחומי עיסוק רשלנות רפואית כאשר אדם עובר טיפול רפואי שגרם לנזק ניתן לתבוע את הרופא ו/או המרכז הרפואי בגין רשלנות רפואית. חשוב לדעת כי תביעות אלה ניתנות להגשה עד שבע שנים מיום הפגיעה לכל היותר (למעט חריגים), ולכן לא כדאי להתמהמה. חישוב הנזק מתבצע בהתאם להשפעה של הפגיעות על איכות חייו […]

leumi

Group 3Created with Sketch. תחומי עיסוק ביטוח לאומי הביטוח הלאומי מאגד תחתיו את תוכניות הביטוח לנפגעי עבודה ומבוטחים שלקו במחלות שונות. כך למשל, אדם אשר נפגע במהלך עבודתו יפנה לענף נפגעי עבודה בעוד שאדם שלו מחלה שאינה קשורה לעבודתו יפנה לנכות כללית.  לכל ענף בביטוח הלאומי קריטריונים שונים לקבלת אחוזי נכות ומענק או קצבה חודשית.  […]

work-accident

Group 2Created with Sketch. תחומי עיסוק תאונות עבודה כאשר אדם נפגע במהלך עבודתו או בדרך אליה וממנה הדבר מוגדר כתאונת עבודה. חשוב לדעת כי יש להוכיח קשר ישיר בין פעולה שהתבצעה במקום העבודה למקרה. פגיעה זו יכולה לזכות את העובד בפיצויים כמו: דמי פגיעה, קצבת נכות ו/או מענק נכות בהתאם לנזק שנגרם לו כתוצאה ממנה. […]

car-accident

GroupCreated with Sketch. תחומי עיסוק תאונות דרכים נפגעי תאונת דרכים שנגרמו להם נזקי גוף זכאיים לקבל פיצוי בגין נזקיהם מחברת הביטוח שמבטחת אותם בפוליסת ביטוח חובה. פיצוי זה אינו תלוי במידת האשמה של הנהג לגרימת התאונה, שכן במדינת ישראל ישנה מדיניות של "אחריות מוחלטת" כך שהפיצוי מגיע לנפגע ללא קשר לשאלה מי אשם בתאונה. ישנה […]